Cílem na silnicích je NULA

V loňském roce zahynulo na pražských silnicích 31 osob. Z toho bylo 25 chodců, přičemž osm z nich zemřelo při srážce s tramvají

Evropský den bez úmrtí na silnicích (EDWARD), do kterého se hlavní město zapojilo již podruhé, neupozorňuje jen na smrtelné nehody chodců. EDWARD je mezinárodní projekt, organizovaný od roku 2016 Evropskou sítí dopravních policií TISPOL. Cílem je zvýšit povědomí o bezpečnosti silničního provozu a tím i výrazně snížit počet úmrtí a vážně zraněných na silnicích. Ideálním cílem je NULA, tedy žádné oběti dopravy na silnicích. TISPOL si pro ročník 2019 vybral právě Prahu, kde zahájil Evropskou jízdu bezpečnosti. Akce je součástí Evropského týdne mobility, jehož letošním tématem je „Bezpečná chůze a jízda na kole“.

V souvislosti s Evropským dnem bez úmrtí na silnicích byla v Zítkových sadech v Praze 2 instalována unikátní výstava andělských soch. Celkem 25 Andělů symbolizuje všechny chodce, kteří přišli o život při dopravních nehodách na území Prahy v roce 2018. „Instalace 25 soch symbolizuje to, že se nejedná jen o chladné statistické údaje, ale naopak o 25 zbytečně zmařených životů konkrétních 25 lidí. Akce má i preventivní stránku, neboť velmi názorně poukazuje na typické chyby chodců, ale i řidičů, které mohou vést k nehodám s vážným či dokonce smrtelným zraněním chodců,“ řekl při „vernisáži“ Roman Budský, předseda expertní rady Platformy Vize 0, která je jedním z partnerů akce.

Vedle výstavy andělů vznikla i doprovodná informační expozice k bezpečnosti silničního provozu. Jedním z panelů je věnována právě problematice střetu tramvaje s chodci, kterých neúprosně přibývá. Dopravní podnik tak spustil v letošním roce kampaň Neskákej mi pod kola. „Velký problém je nepozornost. Většina lidí na přechodech nesleduje dopravu, ale raději se věnuje mobilnímu telefonu, poslouchá hudbu, nevnímá okolní svět“ konstatuje Jíři Polomis, krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha, a dodává: „Chodci by si měli hlavně uvědomit, že brzdná dráha nezatížené tramvaje, která jede 50 kilometrů v hodině, činí zhruba 42 metrů, při zatížené ještě více. Osobní vůz stejnou rychlost ubrzdí za necelých 13 metrech. Navíc řidič tramvaje nemá šanci se jakékoliv překážce vyhnout.“

Ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR říká plk. Jiří Zlý zdůraznil nutnost ohleduplnosti všech účastníků silničního provozu k sobě navzájem: „Každý účastník silničního provozu, ať už v kategorii chodce nebo řidiče motorového či nemotorového vozidla, se musí chovat ohleduplně nejen vůči ostatním účastníkům, ale i vůči sobě samému. Represivní a preventivní činnost Policie ČR nikdy nemůže nahradit vlastní zodpovědnost každého člověka. Respektování pravidel chování a právních norem je přece nedílnou součástí soužití ve společnosti, a takto by měli být lidé vychováváni již od malička. Statistika tragických následků dopravních nehod není pouhým přehledem čísel, ale smutným obrázkem zbytečně zmařených lidských životů”. Do akce EDWARD se zapojila i Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. „Jen za červenec a srpen vyjížděly posádky pražské záchranky k více jak 400 dopravním nehodám. Provoz v metropoli je stále intenzivnější, což klade zvýšené nároky na všechny zúčastněné, od řidičů po chodce, posádky záchranné služby nevyjímaje. Vítáme každou iniciativu, jejímž cílem je posílení bezpečnosti Pražanů a návštěvníků hlavního města v ulicích,“ říká Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Letošní akci podpořili i studenti ze Střední průmyslové školy dopravní. V centru Prahy podněcovali širokou veřejnost, aby podepsali elektronický Slib bezpečnosti, který vede ke zvýšení vlastní odpovědnosti při dodržování pravidel silničního provozu. A co obsahuje SLIB BEZPEČNOSTI?

 1. Budu připomínat své rodině, přátelům a kolegům, aby byli na silnicích opatrní.
 2. Z bezpečnostních důvodů budu rozsvěcovat světla.
 3. Budu řídit nejbezpečněji jak dovedu a respektovat pravidla, ať už budu za volantem nebo budu řídit motocykl či kolo.
 4. Budu obzvláště ostražitý a pozorný k potřebám chodců, cyklistů, dětí a seniorů.
 5. Budu jezdit rychlostí, která je jak legální, tak bezpečná.
 6. Budu provádět řádné bezpečnostní kontroly svých pneumatik.
 7. Budu věnovat mimořádnou pozornost jízdě v blízkosti škol a míst, kde je hodně dětí.
 8. Nikdy nebudu jezdit po požití alkoholu nebo drog a léků, které by mohly ovlivnit bezpečnost.
 9. Budu se dívat co nejdále dopředu a nebudu najíždět na ostatní řidiče přede mnou.
 10. Budu mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy a zajistím, aby je všichni ostatní v autě měli rovněž zapnuté.
 11. Nikdy nebudu používat při řízení svůj mobilní telefon.
 12. Zajistím, abych nebyl vyrušován ničím uvnitř ani vně mého vozu, ani myšlenkami, které by odváděly moji pozornost.
 13. Budu dávat dobrý příklad svým pasažérům klidnou a bezpečnou jízdou.
 14. Jestliže jsem pasažérem, budu se chovat tak, aby měl řidič klid na řízení.