POJIŠŤOVNY ODHALOVÁNÍM PODVODŮ UŠETŘILY OPĚT STAMILIONY (2): Nástup umělé inteligence

V nadcházejících letech by si podvodníci ale měli dvakrát rozmyslet, zda se pokusí škody zveličit nebo pojišťovnu podvést. Ačkoliv moderní počítačové technologii jsou do odhalování podvodů již řadu let zapojeny, některé pojišťovny již začaly zapojovat umělou inteligenci, další se k tomu chystají.

Technologie pomáhají, ale Renata Čapková z ČPP připomíná: „Při šetření jsou technologie určitě důležité, včetně také AI, ale samozřejmě nezastupitelnou roli hraje i lidský prvek. S ohledem na množství pojistných událostí (řádově až stovky tisíc ročně) je nutné pro prvotní selekci podezřelých případů používat IT technologie. Jedná se o moderní relační databáze pro analýzu a predikci chování ve spojení s daty. Ve stále se zvětšující míře využíváme fulltextových nástrojů pro práci s nestrukturovanými daty.“

Také Direct spoléhá při selekci na technologie. „Na celkové číslo odhalených podvodů se podepisuje více faktorů, nasadili jsme softwarové nástroje na detekci podvodů, a naši detektivové více spolupracovali s policií a ostatními pojišťovnami, díky čemuž se nám podařilo rozkrýt i organizované skupiny. Podvody se daří odhalovat, ale jejich počet roste, zřejmě i v závislosti s ekonomickou situací některých vrstev obyvatelstva. Umělou inteligenci využíváme právě při aplikaci softwarových kontrol v systému likvidace škod, snažíme se držet krok s dobou. S její pomocí kontrolujeme, jestli nebyly pozměněny dokumenty, které nám klienti dodávají v elektronické podobě (fotografie, lékařské zprávy, další dokumentace).

Je ale jasné, že podvodníci ji dříve, nebo později budou využívat také, tak abychom byli připraveni.

Také v Generali Česká pojišťovna sázejí na spolupráci expertů s IT. „Pojistné podvody se u nás daří odhalovat především díky zkušeným odborníkům – „detektivům“, kteří se podílejí přímo na šetření podezřelých pojistných událostí. Stále významnější roli pak hraje i práce týmu analytiků, kteří poskytují on-line datovou a analytickou podporu při tomto šetření.
Úspěšnost v odhalování podvodů nám pomáhá výrazně zlepšovat kromě profesionálů v oboru zejména datová analýza pojistných událostí, která s využitím umělé inteligence i strojového učení dosahuje vynikajících výsledků,“ uvedl Jan Marek..

Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa se vyjádřila stručně a výstižně: „Díky sofistikovaným metodám a průběžnému posilování týmu specialistů daří podvody více odhalovat. Zapojujeme různé metody a technologie v kombinaci včetně i AI.“

To platí také na Allianz: „Tak, jako se v reálném světě mění způsoby u běžných typů podvodů, tak i v rámci pojistných podvodů jsou vymýšleny stále nové a nové metody, jak ze strany nepoctivých subjektů získat neoprávněné obohacení. Přímou úměrou na to ze strany pojišťoven navazuje nutnost neustále držet krok, nasazovat účinnější a modernější SW, které je nutno v reálném čase stále modifikovat a v návaznosti na zjištěné informace neustále vzdělávat detektivy,“ potvrzuje Kateřina Novotná. „Umělá inteligence je dnes velmi často zmiňovaná v rámci usnadňování a zároveň zrychlování procesů napříč všemi odvětvími. Vyšetřování je ale více o precizní práci než o rychlosti. Nicméně v současné době máme spuštěný pilotní projekt – napojení umělé inteligence, provádějící analýzu dodávaných dokumentů.“

V Pillow vzhledem k tomu, že pojišťovna nabízí nejnižší cenu vozidlům s nižším ročním nájezdem, vyvinuli systémy na kontrolu údajů. „Nájezd klienti dokladují zasláním fotografie tachometru. A právě zde již máme velice dobře vycvičenou umělou inteligenci, která z fotografií odečítá stav tachometru a porovnává ho s hodnotou, kterou klient zadal zvlášť. Pro danou úlohu využíváme vlastní řešení postavené na open-source modelu a vytrénované na vlastních datech. Aktuálně již máme přes 170 tisíc pojištěných vozidel a to znamená dostatečná výuková data pro umělou inteligenci. Umělá inteligence tak odhalí, kdyby bylo zadáno jiné číslo než na fotografii. Podobně je umělá inteligence schopna odhalit upravenou fotografii např. ve Photoshopu nebo fotografii tachometru, který nepatří k danému typu vozidla,“ naznačil postup Martin Podávka.

Ve Slavia pojišťovně používají interní systém k odhalování podvodů, nicméně nejde o umělou inteligenci jako takovou. „Vývoj v tomto směru ale pokračuje a nepochybujeme o tom, že AI bude v budoucnosti významným nástrojem při odhalování pojistných podvodů, míní Václav Bálek.

Pokus nevyšel

V předchozím článku o pojistných podvodech jsme začali výjimečným případem, který se netýkal autopojištění. Na závěr tedy jeden příklad pokusu o pojistný podvod a jeden systém prevence.

Nepravdivé údaje uvedl například i poškozený, jehož vozidlo naboural náš klient. Poškozený vozidlo užíval jako taxi a za dobu, kdy ho měl v opravě, nám vyčíslil škodu na ušlém zisku ve výši téměř 500 tisíc Kč. Vozidlo nemělo taxametr, a tak nám výši škody dokládal příjmovými doklady a doklady za nákup pohonných hmot. Podle doložených dokladů měl najezdit za tři měsíce 75 000 km. Případ jsme prošetřili a zjistili jsme, že tento údaj nadhodnotil o 40 000 km, čímž se chtěl obohatit o několik set tisíc Kč.  

Prevence

Typickým podvodem „amatérů“ (tedy neprofesionálů) je následující situace: řidič způsobí škodu nepojištěným vozidlem. Typicky jde o malou srážku na parkovišti u supermarketu.

Řidič viník ví, že nemá povinné ručení a použije následující podvod. Poškozenému řekne, že s ním hned vše vyřídí a že si jen zavolá do práce/domů atd. aby jim dal vědět, že přijede kvůli drobné nehodě se zpožděním. Poodejde dál a volá do některé ze společností prodávající po telefonu pojištění. Po telefonu si sjedná povinné ručení, vše lze udělat během několika málo minut. Hned mu do emailu přijde zelená karta. 

Viník se vrátí k poškozenému a jde s ním sepisovat záznam o dopravní nehodě. Do něj dá čas o 10 až 15 minut později, než se skutečně nehoda stala, tak by to bylo již v době, kdy mu platilo nové pojištění. Poškozený si toho většinou nevšimne.

Tento typ škody samozřejmě hned vyskočí v pojišťovně jako podezřelý. Přestože je zřejmé, že šlo o podvod, ne vždy je snadné to dokázat. Například získat kamerový záznam od supermarketu je obtížné, a ne vždy provozovatel vyhoví. Poškozený si vždy přesně nepamatuje čas atd. a ve výsledku to je tvrzení proti tvrzení.

Proto Pillow pojišťovna udělal jednoduchou věc, která podvodníkům brání v tomto podvodu a tím dokáže udržet nižší cenu pojištění pro všechny ostatní klienty. Pokud klient chce sjednat pojištění s platností ihned od „dnešního“ dne, do smlouvy se vytiskne nejen den, ale i čas počátku. Ten je nejdříve hodinu po sjednání pojištění. tento posun stačil k tomu, aby podobní podvodníci již do Pillow nechodili a vybírají si pojišťovny, které posun o jednu hodinu nemají,“ uvádí Martin Podávka „trik“, kterým lze omezit počet podvodů. Snadné a hodné následování.