POJIŠŤOVNY ODHALOVÁNÍM PODVODŮ UŠETŘILY OPĚT STAMILIONY (1): Příležitost dělá zloděje

Nejrozšířenějším typem podvodu, i když se různí internetové „šmejdi“ činí, jsou nejspíš pojišťovací podvody. Není divu, že jejich odhalením ušetří pojišťovny každoročně desítky milionů.

Není to jen úspora pro pojišťovny, ale vlastně i poctivé klienty, protože díky odhaleným podvodům a uhlídaným penězům nemusí pojišťovny třeba zvednou sazby. Z dotazů vyplynulo, že ačkoliv největší počet pokusů o podvod (a tedy odhalených podvodů) se týká autopojištění, někdy i řádově větší škody by způsobily podvody v oblasti podnikatelské nebo pojištění životní/zdravotní.

„Výrazně vyšší uchráněnou hodnotu mají odhalené podvody v případě neoprávněných výplat škod na zdraví z povinného ručení. Tady částka za loňský rok dosahuje 108 milionů korun. Ve významné míře se u těchto případů řeší situace, kdy lidé vznášejí neúměrně vysoké nároky na odškodnění,“ Jan Marek z Generali Česká pojišťovna.

„Je to stálý boj,“dodává Václav Bálek za Slavia pojišťovnu. „Výše uchráněné hodnoty od roku 2019 kontinuálně narůstá. Nárůst je ovlivněn růstem klientského základu pojišťovny i metodami šetření pojistných podvodů, které se snažíme neustále vylepšovat, abychom byli v odhalování co možná nejefektivnější,“ uvádí Václav Bálek za Slavia Pojišťovnu.

Kuriozita

Ohlédnutí na rok 2023 v této oblasti zahájíme snad nejkurióznějším pokusem o podvod, který poskytl Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

„Pojištěný klient, který byl pravomocně odsouzen za závažnou majetkovou činnost na 6 let nepodmíněně, si koupil měsíční zájezd do Indonésie v hodnotě 300 000 Kč. Datum odletu se však nápadně shodoval s datem nástupu do výkonu trestu v nápravném zařízení. U pojišťovny se pak snažil uplatnit náhradu za storno poplatky ve výši přesahující 300 000 Kč a pokoušel se jí namluvit, že z nepředvídaných důvodů nemohl odletět. Následně poté, co bylo zjištěno, že si doklady k zájezdu vyrobil a že tento jeho grafický pokus by mohl jeho pobyt ve vězení ještě prodloužit, vzkázal pojišťovně cestou svého právního zástupce, že od nároku odstupuje, protože na příštích 6 let má stravu a ubytování zajištěno. I tak se budou jeho jednáním zabývat orgány činné v trestním řízení. „

Na dotazy ohledně podvodů v roce 2023 odpověděli tiskoví mluvčí devíti pojišťoven – Allianz (Kateřina Novotná), ČPP (Renata Čapková), ČSOB (Petr Milata), Direct, Generali Česká Pojišťovna (Jan Marek), Kooperativa (Milan Káňa), Pillow (Martin Podávka), Slavia (Václav Bálek) a Uniqa (Eva Svobodová).

Nejvíce pokusů v autopojištění

Nepříliš potěšitelné je zjištění, že v podvodech hrají prim takřka u všech pojišťoven motoristé. Pojišťovny se také shodují, že velký podíl pokusů o podvod v oblasti automobilového pojištění (až 50 %) má vliv to, že „příležitost dělá zloděje“. Značná část pokusů o navýšení pojistného odškodnění souvisí s pokusem o zveličení nebo využití skutečné škody.

ČPP:  „Nejvíce pokusů o podvodná jednání evidujeme v souvislosti s pojištěním vozidel, ze všech prošetřovaných případů představují téměř 80 procent. Ačkoliv se na trestné činnosti spojené s pojistným podvodem podílejí i organizované skupiny, statisticky se více vyskytují případy jednotlivců. Většinou se stále se setkáváme se stejnými způsoby páchání (zcela fiktivní pojistná událost, příp. škoda se stala, ale hlášený je větší rozsah poškození, než byl ve skutečnosti atd.)“

ČSOB: „Loni jsme prošetřovali přes dva tisíce podezřelých pojistných událostí, kdy ve zhruba 1200 případech jsme prokázali podvodné nebo účelové jednání. Celková uchráněná hodnota přesáhla 162 milionů korun, z toho v pojištění vozidel částku 23 milionů. Nejvíce případů bylo z oblasti pojištění majetku a odpovědnosti. V roce 2022 bylo prokázáno 890 podvodů. Počet odhalených podvodů se tak oproti předchozímu období zvýšil o 35 %, Zvýšené aktivity podvodníků jsme zaznamenali v segmentu pojištění platebních karet a cestovního pojištění,“ uvedl k výsledkům za rok 2023 Tomáš Hrbek, ředitel odboru rozvoje likvidace pojistných událostí ČSOB Pojišťovny.

Direct: Podvody v autopojištění tvoří cca polovinu všech podvodů, které jsme vyšetřovali, majetkové pojištění se pak podílí cca 40 procenty a zbylých 10 je podnikatelské pojištění. Nejčastějšími podvody u majetkového pojištění je uplatnění škod, které jsou na nemovitosti již dlouho před sjednáním pojištění. Velmi časté jsou podvody u odpovědnosti z občanského života, zejména podvody, kdy dojde k poškození drobné elektroniky – mobily, tablety, NTB, televize.

Kooperativa: Opět nejvíce případů jsme řešili v oblasti pojištění vozidel, s uchráněnou hodnotou 56 milionů Kč (41 %) , pak následuje životní a úrazové pojištění s 37 miliony Kč (27 %) uchráněné hodnoty. V oblasti pojištění automobilů se většinou se jedná o pokusy jednotlivců, kteří se snaží si přilepšit, takže uvedou nepravdivé skutečnosti o vzniku nebo výši škody, vznik škody před datem sjednání pojištění atd.

Generali: V oblasti pokusů o pojistný podvod s častěji ocitá řada jinak bezúhonných občanů, kdy se pokouší záměrně navýšit škodu u skutečně vzniklé pojistné události. Zarážející je, že lidé takové jednání nepovažují za špatné a neuvědomují si, že se tím dopouští trestného činu – pokusu o pojistný podvod. V takových případech se pak většinou jedná spíše o nižší částky v řádech tisíců max. desetitisíců korun. Z naší dlouholeté praxe víme, že pouze menšina pojistných podvodů je od začátku promyšleným činem. Lidé si většinou nesjednávají pojištění s úmyslem, že spáchají pojistný podvod. Nejčastěji dochází k tomu, že člověk podlehne tíze okamžiku. K pojistné události skutečně dojde, ale klient se poté snaží pojišťovnu přesvědčit o tom, že mu vznikla daleko větší škoda, než tomu ve skutečnosti bylo. Setkáváme se při odhalování pojistných podvodů samozřejmě i s organizovanými skupinami. Zde mluvíme o vyloženě promyšlených činech, kterými zločinecké skupiny páchají organizovanou trestnou činnost. Co do počtu nejde o vysoká čísla, zásadní jsou v těchto případech finanční objemy. V těchto případech se bavíme i o desítkách milionů korun.

Allianz: Za rok 2023 jsme v rámci pojištění motorových vozidel uchránili 51,1 milionu CZK (se škodami na zdraví z povinného ručení celkem 117,6 CZK). Za rok 2023 je celková uchráněná hodnota 372,4 milionu CZK. Podíl je tedy přibližně 14 % co do objemu uchráněné hodnoty. Celkově lze říci, že pojistné podvody v rámci pojištění vozidel mají rostoucí tendenci. U jednotlivců se převážně jedná o navyšování škod, u organizovaných skupin o promyšlené fiktivní události. V současné době se častěji potkáváme právě s navyšováním škod.

Slavia: Podíl v autopojištění je dlouhodobě nadpoloviční, protože Slavia je neživotní pojišťovna. Zde platí stará zásada „příležitost dělá zloděje“. Z celkového počtu odhalených pojistných podvodů je tedy více těch neprofesionálních pachatelů. S počtem nárůstu objemu předepsaného pojistného roste i počet podezřelých škodních událostí. Statisticky se uvádí, že z celkového nápadu škod jich bývá zhruba 10 % podvodných a úkolem vyšetřovatelů v pojišťovně je z těchto 10 % odhalit.

Uniqa: Vzhledem k panující ekonomické nejistotě a horším finančním poměrům u naší populace přibývá případů „příležitostných dobrodruhů“, kteří to prostě zkouší, že by si ad-hoc přilepšili. Současně se ale intenzivněji snaží „recidivisté“, kteří obchází pojistný trh a pro které je pojistný podvod kýženým více či méně pravidelným příspěvkem do rozpočtu. Organizovaných skupin či gangů se zapojením profesních skupin aktivních v autoodvětví je mnohem méně, dokážou ale za určitou dobu udělat mnohem větší škodu.

Kolik pojišťovny ušetřily?

Část pojišťoven neudává konkrétní sumy, například Pillow, ale některé se s úspěchy netají. Otevřená je v tomto směru Generali Česká pojišťovna, u níž „vedou“ podnikatelé. Loni zkusili získat neoprávněně skoro půl miliardy,, přičemž jeden jediný pojistný podvod představoval 200 milionů. V pojišťovně Direct odhalili loni celkem 1105 podvodů za 68 milionů korun, Rok předtím to bylo téměř 73 milionů, což oproti předchozímu roku bylo o 50 % více.

Podobný počet podvodů řešili i vyšetřovatelé v pojišťovně Kooperativa. „V roce 2023 prověřovali vyšetřovatelé Kooperativy přes 1000 podezřelých pojistných událostí a ve 450 případech prokázali podvodné jednání. Celková uchráněná hodnota přesáhla 137 milionů Kč. V roce 2022 to bylo 500 podvodů za 107 milionů Kč. Nárůst u uchráněné hodnoty je tedy přes 30 %,“uvedl Milan Káňa.

Přes sto milionů uchránili experti na podvody také v pojišťovně Uniqa: „Celkem jsme v CZ a SK řešili necelých 2 800 sporných událostí, meziročně o 37 % více. Uchráněná hodnota z nevyplacených podvodů činila více než 100 milionů korun, meziročně o 53 % více. Pokud Vás zajímá jen Česko, řešili jsme celkem asi 2 100 kauz; z prokázaných pokusů o podvod jsme ušetřili necelých 64 milionů korun. Na počet kusů to bylo meziročně o 43 % více, na celkovou hodnotu o 64 % více. Průměrná hodnota odhaleného podvodu byla v Česku loni 87 000 korun,“ sdělila Eva Svobodová, která uvedla i podrobnosti z autopojištění.

V povinném ručení jsme řešili 440 a v havarijním pojištění necelých 720 nových případů. Z prokázaných pokusů o oklamání jsme loni „uchránili“ asi 21 milionů korun. Celkem tedy pojištění aut mělo v celkové celoroční hodnotě nevyplacených pojistných plní kvůli podvodů, zastoupení 33 % (POV 15 %, HAV 18 %). Průměrná hodnota pokusu o podvod z toho vychází okolo 77 000 korun u POV a okolo 51 000 korun u HAV.