NA SJEZDOVKY S HELMOU A POJIŠTĚNÍM: Dny srážek lyžařů

Lyžování je podle statistik nejrizikovějším zimním sportem. Každý třetí úraz je vážný a na snowboardu dokonce každý druhý. Kromě opatrnosti a dobrého vybavení (helma) je důležité i kvalitní pojištění.

„Opatrnost je na místě obzvláště teď, kdy v České republice začíná cyklus jarních prázdnin a lidé se vypravují do horských středisek u nás i v zahraničí ve zvýšené míře. Dle našich statistik se právě v období února a března každoročně stává nejvíce úrazů spojených s lyžováním ze všech zimních měsících, a to až dvojnásobně,“ vysvětluje Ivana Nekvindová, produktová manažerka cestovního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Dvanáct procent všech nehod na sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není divu – nejméně patnáct procent lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava. Podle mezinárodních průzkumů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) nemá část lyžařů a snowboardistů ani ponětí o tom, že nějaká „pravidla provozu” na sjezdovkách vůbec existují. Přes padesát procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů. Lze předpokládat, že obdobně by průzkum dopadl i mezi českými sportovci – tomu ostatně odpovídá každoročně rostoucí počet zraněných. Ve vlastním zájmu by se měl proto každý s bezpečnostními pravidly seznámit[1].

Znejte a dodržujte DESATERO

Většina úrazů na sjezdovkách způsobena nepřiměřenou rychlostí a tedy nedodržováním druhého ze základních pravidel FIS, tzv. DESATERA, řada nehod vzniká i v důsledku nevhodné úpravy sjezdovky nebo nezabezpečených sloupů lanovky, případně při sklouznutí do okolního lesa. Ať už je důvod jakýkoliv, je třeba dbát základních pravidel a používat ochranné pomůcky jako je helma a v ideálním případě také chránič páteře. Z desatera připomeňme zejména ohleduplnost k jiným, obezřetnost při volbě směru a předjíždění, volby místa zastavení, respektive stoupání (jen po okraji!). V případě nehody je každý povinen poskytnout pomoc a její účastník se identifikovat.

Cestovní pojištění

Už samotné zranění je nepříjemnou komplikací, jehož následky nemusí být jen zdravotní. V v České republice je péče po případné nehodě hrazena do velké míry z klasického zdravotního pojištění, při cestě do zahraničí je třeba myslet na prevenci. 

„Pokud vyrážíte na hory do zahraničí, je nutné si uvědomit, že v místních střediscích je většina klinik soukromá a je proto třeba dbát na dobré cestovní pojištění. To v případě úrazu může pokrýt veškerá ošetření, transporty, spoluúčasti či repatriaci. Při jeho výběru je důležitý je rozsah a limity, a také kvalitní asistenční službu, kterou je třeba v případě zranění kontaktovat a řešit další postup v souladu s jejími pokyny. Nezbytným parametrem je také pojištění odpovědnosti, které vás ochrání v případě, že na svahu srazíte jiného lyžaře. To je v Itálii již povinné,“ říká Ivana Nekvindová z ČSOB Pojišťovny.

Ačkoliv samotné léčebné výlohy za úrazy na svazích a sjezdovkách bývají velmi vysoké, ještě vyšší se mohou stát požadavky zahraničních účastníků nehody. Podle údajů ČSOB Pojišťovny se mohou náklady za zásah horské služby, záchranářů a za případnou léčbu v zahraničí vyšplhat v přepočtu až ke stovkám tisícům korun. Nejvyšší pojistné plnění zapříčiněné úrazem během lyžování pak dokonce převýšilo milion korun.  Ceny za péči v zahraničí se mohou výrazně lišit v závislosti na zemi a typu zdravotnického zařízení.

Dotaz:

Poznáte, jaké pravidlo z DESATERA porušili udělali lyžaři na titulní fotografie zachycující špindlerovské sjezdovky Svatý Petr a Medvědín?

Skupina zastavila uprostřed tratě, dokonce na křížení dvou sjezdovek…

ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.