Garanční fond: Miliardy na nepojištěné škody

Garanční fond, který odškodňuje oběti nezjištěných viníků automobilových nehod nebo poškozené za nepojištěné řidiče, vyplatil od roku 2000 přes 3,768 miliardy korun.

Tento fond zprvu dotovaly pojišťovny, tedy vlastně slušní řidiči platící pojistné, po zavedení sankcí za nepojištěné vozidlo provinivší se motoristé. Tento systém byl v roce 2015, mj. kvůli řadě problémů způsobených zejména nepřesnými vstupy ze strany státních registrů, zrušen. Pojišťovny tak opět povinně přispívaly do garančního fondu. V posledních letech do něho poslaly 500 milionů korun na nepojištěné škody, tedy opět se jednalo o peníze vybrané od slušných a řádně pojištěných motoristů.

Nová verze příspěvku nepojištěných

Od 1. ledna 2018 se vrací povinnost hradit příspěvek nepojištěných do garančního fondu ČKP, ovšem vstřícnější a „milosrdnější“ k nepojištěným řidičům. Do fondu budou opět platit motoristé, kteří nepojistili svůj automobil, a ti, kteří nepojištěným automobilem způsobili nehodu. Příspěvek má zajistit dlouhodobé financování garančního fondu a také sloužit k tomu, aby nepojištění řidiči hradili vlastní nepojištěné škody. Příspěvek má současně motivovat nepojištěné motoristy, aby si dali své povinnosti do pořádku (zřídit si povinné ručení nebo odevzdat registrační značky do depozitu).

Největší novinkou nové legislativy je „zastropování“ maximální částky, kterou může ČKP na vinících nepojištěných nehod, na 30 % vzniklé škody, max. 300 000 Kč. To povede k omezení sociálních dopadů při vymáhání škod. Stávaly se nehody, kdy řidič s nepojištěným vozidlem způsobil škody v řádu milionů korun, což znamenalo prakticky zničený život. Výjimečně v tom byl viník i částečně nevinně, třeba jen nevěděl, že mu byl půjčen nepojištěný automobil,“ vysvětlil Matoušek toto omezení.

Česká kancelář pojistitelů nepředpokládá, že se budou opakovat minulé problémy. Došlo totiž ke změně legislativy, ke zrušení polopřevodů a také odstranění velkého počtu chyb v registru silničních vozidel. Nový systém příspěvku nepojištěných se opírá o srozumitelnou a transparentní legislativu a tím se omezí počet sporů. Příspěvek nepojištěných lze vztáhnout pouze na aktuální případy mladší jednoho roku.

Pokud by částka vybraná od motoristů provozující nepojištěné automobily nestačila, doplní ji pojišťovny, pokud by se vybralo více, budou tyto peníze převedeny do Fondu zábrany škod. Do toho odvádějí pojišťovny povinně tři procenta z vybraného pojistného za povinné ručení, a fond tak již rozdělil přes 625 milionů korun.

Tím, že garanční fond budou dotovat nepojištění motoristé a viníci nepojištěných nehod, pojišťovny ušetří. Možná až 250 milionů ročně. „Mohlo by to zmírnit tlak na zvyšování pojistného, ovšem vzhledem k jeho dlouhodobé stagnaci a rostoucím částkám na odškodnění není pravděpodobné, že by pojišťovny zlevňovaly,“ domnívá se výkonný ředitel ČK a ČAP Jan Matoušek… „Od 1. ledna 2018 dojde k opětovnému zavedení příspěvku nepojištěných, a tedy i ke spravedlivému financování nepojištěných škod nepojištěnými motoristy, jejichž počet poslední dva roky roste. Cílem výzvy k úhradě příspěvku je snížit počet nepojištěných vozidel a škod, které způsobí. Pokud lidé výzvu obdrží, je to pro ně signál, aby si dali své povinnosti do pořádku a předešli násobně vyšším částkám v případě škody, kterou by nepojištěným vozidlem mohli způsobit,“ doporučuje Jan Matoušek.

Počet škod způsobených nepojištěnými vozidly po zavedení příspěvku nepojištěných až do roku 2015, kdy byl tento systém zrušen, klesal. V roce 2012 bylo z garančního fondu odškodněno 3080 nepojištěných škod, v roce 2014 již 2709 a o rok později 2452. Loni začal počet takových nehod růst (2526) a letos se předpokládá zvýšení na cca 2700. To signalizuje, že počet nepojištěných automobilů stále roste. V průměru vzniká 3,6 nepojištěných nehod na 10 000 registrovaných vozidel. Jsou však velké rozdíly mezi o1resy. V Ústí nad Labem je to téměř 10 nehod na 10 000 km, na dvojnásobku českého průměru jsou i další severočeská města (Chomutov, Most, Děčín). Nejlepší města mají okresy na českomoravském pomezí a Vysočině (Pelhřimov, Třebíč, Jihlava).