Autopojištění: Škody jsou stále vyšší

Škody v povinném ručení stále narůstají, ovšem náklady na povinné ručení stagnují a většina řidičů platí přibližně stejné částky. Zdražení brání zejména konkurence.

Stagnace sazeb povinného ručení tedy nekoresponduje s vývojem způsobených škod. Náklady na pojistná plnění rostou, což při pokračující stagnaci pojistného nemůže být dlouhodobě udržitelné. Tohle slýcháme od představitelů České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů již několik let, zejména poté, co vstoupil v platnost nový Občanský zákoník. Nicméně ceny za povinné ručení se pro většinu motoristů se v zásadě nemění.

Celkovou bilanci ovlivňuje nejen nový občanský zákoník, který zvýšil závazky ze škod na zdraví, ale rovněž nejrizikovější segmenty klientů působících škody opakovaně. Pojišťovny zatěžují zejména řidiči, kteří se dopouštějí škodních událostí opakovaně, dále firemní vozidla z některých flotil, které mají rovněž špatnou škodní historii, a jako třetí mají tzv. technickou ztrátu“ (za škody zaplatí pojišťovny víc, než od těchto skupin vyberou) tahače. Dohromady za tyto tři skupiny dosahuje ztráta 1,3 miliardy ročně, přičemž se jedná cca o 900 000 vozidel z celkového počtu 7,8 milionu pojištěných. Na nepříznivé bilanci povinného ručení se nejvíce podílí nejrizikovější segmenty tahačů návěsů a ostatních velkých vozidel nad 3,5 t. „Pojistné těchto segmentů nepokrývá závazky ze škod.  Ačkoliv pojišťovny meziročně sazby nejrizikovějších segmentů zvýšily, růst pojistného je nedostatečný vzhledem k tomu, že jejich škody rostou ještě rychleji,“ vysvětluje Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Ročně čtvrt milionu škod z povinného ručení

Výše průměrné škody stále roste a aktuálně překračuje hodnotu 40 000 Kč. Roste také počet škod včetně těch se zdravotními nároky. „Meziročně došlo k nárůstu nákladů na pojistná plnění o cca 1,3 mld. Kč, na 12,9 mld. Kč, a kvůli novému občanskému zákoníku dochází také k navýšení dlouhodobých závazků ze škod na zdraví o 1,8 mld. Kč za jeden škodní ročník,“ uvedl Petr Jedlička, hlavní analytik České kanceláře pojistitelů.

Počet pojištěných automobilů se zvýšil letos na 7,8 milionu (v roce 2009) to bylo 6,4 milionu). I přes stálý nárůst pojištěných vozidel, který v poslední době se pohybuje na úrovni cca 3 %, se růst předepsaného pojistného zpomalil na 2,4 %. Průměrná cena celého povinného ručení tak již ani nestagnuje, ale opět klesá; nyní meziročně klesla o 0,6 %, na 2764 Kč (u osobních automobilů kolem 3000 Kč). Tento vývoj ovlivňuje pokračující segmentace povinného ručení, která konkrétně odráží rizikovost každého klienta. „Do budoucna může být motivující pro zákazníky i pojišťovny zavádění aktivních asistenčních systémů, které dokážou zabránit vzniku nehody. Pojišťovny by to totiž mohly zohledňovat ve svých sazbách a lidé by podle toho mohli posuzovat výběr vhodného povinného ručení,“ uvádí Petr Jedlička. Novinkou v oblasti segmentace jsou např. slevy podle počtu najetých kilometrů.

Zpřesňování segmentace motoristů však aktuálně nezajišťuje vyrovnání nepříznivé bilance povinného ručení. „Uvedená situace zpřesňování výpočtu rizikovosti je pro klienty příznivá, neboť pro ty méně rizikové a bezpečně jezdící klienty nárůst pojistného nenastává. Na druhou stranu, pojistitelé musí myslet i na budoucí zachování stability celého odvětví, aby dokázali vždy z pojistného pokrýt veškeré závazky z pojistných smluv. Ostatně postačitelnost pojistného intenzivně sleduje a vyhodnocuje i Česká národní banka,“ komentuje situaci Jan Matoušek. Pokud by ČNB zjistila, že konkurence vede k tomu, že pojišťovny se chovají rizikově, tak by mohla svými opatřeními ovlivnit vývoj na trhu povinného ručení. Jeho cena patří v Česku v oblasti střední Evropy nadále k nejnižším.