Rychlý růst pojišťovny Direct

Podobně jako na bankovním trhu se na českém trhu s neživotním pojištěním začínají prosazovat noví a menší hráči. Strmě roste počet klientů i předepsané pojistné loni vzniklé pojišťovně Direct.

Platí to zejména na oblast autopojištění, v němž Direct svůj podíl zvyšuje nejrychleji ze všech pojišťoven působících na trhu. Nepodbízí se však cenou. V této oblasti je podle ředitele a předsedy představenstva pojišťovny Direct Pavla Řeháka strategií správný poměr „ceny a výkonu“. Direct pojišťovna od svého vstupu na trh v červnu 2015 stále zvyšuje svoji výkonnost. Projevuje se to jak v obchodních číslech, tak také na zlepšování provozní stability i v důsledném finančním a provozním řízení. V oblasti obchodu se Directu daří oslovovat nové zprostředkovatele, přinášet strategická partnerství a akcelerovat online prodejní kanály jako jsou web a telefon. „Náš lidský přístup a zaměření na jednoduchost se přímo odráží v meziročním růstu nového obchodu. Ten proti roku 2015 roste čtyřnásobným tempem,“ říká Pavel Řehák.

Jméno známé v oblasti autopojištění z minulého desetiletí dostalo nový obsah. Původní britský Direct se z českého trhu stáhl a známé jméno koupili čeští investoři se zkušenými manažery z oblasti pojišťovnictví, přičemž současně převzali i kmen pojišťovny Triglav. Na český trh se Direct vrátil jako plnohodnotná pojišťovna, jejíž pojištění si lidé i firmy mohou sjednat tradičními cestami – přes pobočky, makléře a on-line kanály, zatímco předchozí stejnojmenná pojišťovna spoléhala jen na prodej on-line. Direct přišel s koncepcí „pojišťovny pro lidi“. „Rozhodli jsme se s partnery, že chceme mít možnost změnit poměry v pojišťovnictví a na základě vlastních zkušeností z finančních služeb vytvořit takovou pojišťovnu, kterou budeme schopni kdykoliv s čistým svědomím doporučit svým nejbližším, zkrátka pojišťovnu, v níž věříme, že to jde i jinak. Pojišťovnu, která bude rychlá, jednoduchá, spolehlivá a hlavně přátelská,“ nastínil záměr při příchodu na trh v roce 2015 základní myšlenku Pavel Řehák. Direct například neužívá vůbec telefonní automat, se zákazníkem hned mluví pracovník. „Velká pozornost je kladena na srozumitelnost pojistných smluv i pojistných podmínek. Když se například klient podívá na svou smlouvu, hned na první straně přehledně uvidí, jaká rizika mu smlouva kryje a co si naopak nepojistil. Navíc jsou hned na první straně vidět všechny nejdůležitější výluky z pojištění.“ K uzavření pojištění navíc není třeba jediný papír, stačí on-line vyplnit smlouvu a zaplatit. Tím pojistka začne platit. „U autopojištění se vlastně jeden papír objeví. Posíláme poštou zelenou kartu,“ upřesňuje tiskový mluvčí pojišťovny Jan Marek. Direct poskytuje svým klientům svobodu pojištění kdykoliv ukončit.

Brzy první miliarda

V prodeji autopojištění Direct pojišťovna za letošních devět měsíců přivítala více než 73 tisíc nových klientů, což je více, než kolik jich měla na sklonku prvního roku své existence (58 300). Portfolio se zvedlo ze 483 na 730 milionů. Rozvíjí se ale i pojištění majetku a podnikatelské pojištění. Direct investuje významným způsobem i do týmu, v listopadu překročil hranici 200 zaměstnanců. „Příští rok plánujeme jen v Brně vytvořit další stovku pracovních míst, abychom dále podpořili růst kvality produktů a služeb,“ potvrzuje plány Pavel Řehák. Na konci roku 2015 tak Direct navýšil své portfolio meziročně o 50 procent na přibližně 730 milionů korun, na rok 2017 očekává ještě rychlejší růst, cca o 65 procent.  „V příštím roce předpokládáme překonání hranice 1 miliardy předepsaného pojistného a aspirujeme tak stát se největší českou pojišťovnou,“ dodává Pavel Řehák.

Trh s neživotním pojištěním prošel v posledních letech obdobím poklesu a nyní se stabilizoval. Přesto na něm přetrvává zásadní problém – roste pomaleji, než se vyvíjejí náklady. „To vede k zaměření hráčů na další úspory a obranu svého podílu na trhu. Takové chování ale nepřináší žádnou zásadní a skutečnou inovaci. Stále je možné vidět příliš skrytých háčků, složitostí a neosobních služeb,“ říká Pavel Řehák a doplňuje: „Trh je zaměstnaný sám sebou a jen málo firem se naplno zabývá reálnými inovacemi pro klienty.“ Pojišťovny se dále musí vyrovnávat s růstem nákladů. „Pro pojišťovny představuje zisk zdroj pro stabilní fungování, plnění svých závazků, a především pro rozvoj. Například v povinném ručení ale za poslední tři roky ubylo pojišťovnám 660 milionů marže v důsledku rychlejšího růstu nákladů na škody než příjmů,“ upřesňuje Pavel Řehák.

Českému trhu s neživotním pojištěním stále dominují zahraniční hráči, kteří ovládají 96,8 % trhu, zatímco na pojišťovny s českými vlastníky zbývá 3,2 %. Aktuální data po 3. kvartále roku 2016 však ukazují, že rostou zejména noví hráči a částečně také středně velké pojišťovny. „Úspěšnou skupinou jsou nové, respektive malé pojišťovny, které si svůj úspěch odpracovaly. Ať už tím, že dokázaly svým přístupem zaujmout klienty i obchodní partnery nebo mají silné vazby na hráče mimo pojišťovnictví,“ komentuje Pavel Řehák. Velcí hráči se naopak se odlivem klientům vyrovnávají akvizicemi. Jako celek však stagnují, když jejich růst je pomalejší než dynamika celého trhu s neživotním pojištěním. Pojistný trh tak pravděpodobně nastupuje cestu známou z bankovnictví, kde noví, pružní hráči výrazně zasáhli do rozložení podílů na trhu. Přinesli zajímavou alternativu klientům a donutili velké a často nepružné firmy ke změnám právě ve prospěch klientů.