Slavná vánoční píseň slaví jubileum: Tichá noc, svatá noc – 200 let

Nejznámější píseň světa zazněla poprvé v prosinci 1818 po půlnoční mši v kostele sv. Mikuláše v tyrolském Oberndorfu. Nejen v jubilejním roce a nejen o Vánocích lze poznat její příběh a navštívit místa spojená s jejím zrozením a autory.

Jemná melodie a uklidňující slova skladby berou za srdce už dvě staletí, ale pozoruhodný je i její příběh. Zrození písně známe přesně díky skladateli její hudební části, Franzi Xaveru Gruberovi, který se dožil její proslulosti. Na tom, kromě samotných autorů, mají zásluhu další osoby.

Autorem slov je kněz Joseph Mohr (1792 – 1848), který o dva roky později zhudebněnou báseň napsal v roce 1816 v poutním místě Mariafarr. Byl to rok, který prodloužil kvůli přírodní katastrofě – po výbuchu sopky Tambora v Indonésii v předchozím roce na celém světě klesly teploty o jeden až dva stupně a nastala neúroda – dobu válečných strádání.

Oba autoři se potkali o dva roky později v Oberndorfu. Franz Xaver Gruber, učitel, varhaník a skladatel působil v nedalekém Arnsdorfu a v Oberndorfu učil hrát na varhany. Existuje historka, že varhany se kvůli poškozeným měchům staly nefunkční, a proto požádal Mohr varhaníka Grubera o zhudebnění své básně. Legendu vymyslela spisovatelka a novinářka vídeňského původu Hertha Pauli v roce 1943 v USA. Píseň zazněla však až po mši s kytarou u betléma, kde ji zazpívali oba spoluautoři. Ačkoliv se jistě líbila, žádnou díru do světa neudělala. Sám Gruber ji označil za „jednoduchou kompozici“.

Tři apoštolové

Píseň Tichá noc, svatá noc je nyní zpívána ve více než 300 jazycích po celém světě. Jako vánoční v Evropě, v Kanadě i jako píseň při pohřbech a v Asii zejména jako ukolébavka. Jak se však rozlétla do světa?

Varhany v Oberndorfu byly skutečně ve špatném stavu a mezi lety je opravoval tyrolský stavitel varhan Carl Mauracher, který zde našel noty a odvezl si je do Zillertalu. Skladbu hrál na různých místech, kde působil, a samozřejmě v rodném Fügenu. Tam se s ní seznámili sourozenci Rainerovi. Ty jsou považováni za zakladatele tyrolské tradice národních pěvců. Rainerovi byli pozváni v roce 1922 na zámek Fugen, kde generálmajor hrabě Ludwig von Dönhoff hostil císaře Františka I. a cara Alexandra I. Maria, Felix, Franz a Joseph zpěvem tak uchvátili, že je car pozval do Ruska a dalších 15 let byli sourozenci vlastně na dlouhé koncertním turné po evropských městech, včetně šlechtických sídel.

V Zillertalu žila i rodina Strasserových, která si v zimě přivydělávala prodejem na různých trzích, včetně vánočních. Ke svému stánku lákali i zpěvem a v roce 1831 zazpívali v Lipsku i Tichou noc, svatou noc. Zalíbili se tak, že byli o rok pozváni na koncert do lipského koncertního domu Gewandhaus. Dalších několik let se věnovali jen zpěvu. Zdejší tiskař ji zařadil do sborníku Čtyři pravé tyrolské písně, což vedlo k tomuto omylu.

Rainerovi a Strasserovi tak rozšířili píseň po Evropě, Rainerovi druhé generace ji dokonce „exportovali“ do Ameriky. Mohr se o úspěchu své písně nejspíš nedověděl, ale Gruber ano a sepsal dokonce článek Authentische Verlasung, v němž popsal vznik písně a vyvrátil pověsti o autorství Michaela Haydna a další legendy. Svou roli sehrála náhoda: o kopii notového zápisu požádal klášter sv. Petra v Salcburku pruský král Fridrich Vilém IV. V klášteře byl náhodou syn Franze Xavera Grubera, a tak původ písně a vznik skladby mohl vyjasnit jeden z jejích autorů.

Celoroční pouť

Jubilejní rok byl plný různých akcí k připomenutí vzniku písně, a samozřejmě vrchol nastane v prosinci 2018. Není však třeba se trefit do jubilea, míst spojených s autory a jejími prvními interprety, je celá řada a lze je navštěvovat celoročně.

 • Kostel v Oberndorfu vzala povodeň, ale na jeho místě stojí celoročně otevřená kaplička (Stille-Nacht-Kapelle, denně 8.30-18 h). Každoročně na Štědrý den se zde od 17 h koná vzpomínkové setkání
 • Na staré faře vedle kapličky je nové muzeum věnované historii písně Tichá noc
 • V Oberndorfu působí i speciální vánoční pošta (každoročně 30 000 dopisů)
 • Tichou noc si lze připomenout i putováním po místech, která jsou spojena se životem obou autorů
 • Josepha Mohra si můžete připomenout v Salcburku, Hintersee (muzeum) a Wagrainu, inicioval stavbu školy pro 100 dětí, domova pro staré a fond na podporu vzdělání dětí. Ve Wagrainu zemřel a lze zde putovat po stopách Mohra i jeho písně.
 • Franze Xavera Grubera připomíná v Arnsdorfu, kde poprvé působil jako učitel, v původní školní budově Stille-Nacht-Muzeum, které prezentuje i prostý život tehdejších lidí a rovněž školní třídy a jejich vybavení
 • Arnsdorf a Oberndorf spojuje tematická stezka i cyklotrasa
 • V Mariafarru, kde Mohr báseň napsal, zdejší muzeum Tiché noci má k dispozici přesnou dokumentaci o životě Mohra i jeho předků. Na obrazu Klanění tří králů ve zdejším farním kostele je chlapeček s kudrnatými vlasy, který snad inspiroval Mohra k některým slokám básně.
 • Celkem je v Rakousku 13 míst, na devíti z nich – muzea v Salcburku, Arnsdorfu, Oberndorfu, Halleinu, Wagrainu, Mariafarru, dále Hintersee, Fügenu a Hochburg-Ach.- probíhá až do 2. února 2019 Zemská výstava spojená s Tichou nocí
 • Ve Fügenu se nachází památník sourozenců Rainerových,
 • V Hippachu v rodném domě sour. Strasserových z 18. století je rovněž muzeum

Podrobnější informace o historii skladby a informace o místech spojených s touto písní a akcích najdete na  www.stillenacht.com, www.silent-night.co, https://www.austria.info/cz/melodie-vanoc-pokoje-a-miru

Foto: Salzburger Land Tourismus