Pražské biografy v muzeu

Muzeum hlavního města Prahy připravilo téměř roční výstavu (6. 4. 2016 až 5. 2. 2017) věnovanou pražským biografům. Shodou okolností byla zahájena v den, kdy uplynulo 20 let od otevření prvního multikina v Praze.

Podle autora výstavy jen shoda okolností. Je to ale vskutku symbolické, když výstava věnovaná více než stoleté historii tradičních pražských kin otevřela brány návštěvníkům v den, kdy na tento trh vtrhla multikina.

Pražské biografy – Pomíjové kouzlo potemnělých sálů. Tak zní celý název výstavy, která ve dvou výstavních sálech vykresluje fenomén pražských biografů od jejich úplných počátků na konci 19. století. První filmová promítání se uskutečnila v Praze v říjnu 1896, výstavní počin je tedy koncipován právě do roku 120. výročí představení nového technického vynálezu, kinematografu, obyvatelům české metropole. Zasahuje až do nedávné minulosti, kdy desítky mnohdy svérázných či unikátních kinosálů  přestaly fungovat, mnohdy právě kvůli nástupu a konkurenci mnoha sálových unifikovaných komplexů, kterých se v Česku nachází aktuálně již 29. V posledních letech však bylo obnoveno několik původních biografů a chystá se také renesance slavného kina U hradeb v pražské Mostecké ulici.

Fotky, filmy, vycházky

Díky historickým plánům metropole s lokacemi biografů,  desítkám jejich dobových fotografií či programům a plakátům dávno i nedávno uzavřených biografů a kin si návštěvník může udělat názornou představu o tom, jak se množství a umístění pražských biografů v běhu času proměňovalo, jak vypadaly ulice a budovy (případně pasáže), v nichž se nacházela moderní velkoryse pojatá premiérová kina jako Lucerna, Adria či Alfa, jak byly řešeny interiéry jejich honosných sálů s kapacitou mnoha set sedadel, stejně tak může získat povědomí o podobě skromnějších biografů na předměstích.

Jeden výstavní sál bude pojatý jako funkční biograf, z jehož dřevěných i polstrovaných dobových sedadel budou návštěvníci-diváci sledovat nejstarší velmi krátké filmové záběry, zachycující pražské reálie před rokem 1900, stejně tak filmy experimentálně a umělecky dokumentující Prahu 30. let 20. století. V tomto sále bude i maketa promítací kabiny, což umožní nahlédnout i do běžně nepřístupného zázemí každého kina. V týdnu od 11. dubna byla naplánována (vždy od 18.30) třídenní minipřehlídka filmů.

Externí součástí výstavy jsou komentované vycházky s autory výstavy. Pět tematických okruhů (Václavské náměstí, Nové a Staré města I. a II, Žižkov, Vinohrady) je plánováno na jaro i podzim. První vycházka se koná 28. dubna od 16.30 (cena 80 Kč).

Podrobnosti a aktuální informace o filmech zařazených do minipřehlídky i termínech vycházek se dozvíte na webu muzea (http://www.muzeumprahy.cz/prazske-biografy-pomijive-kouzlo-potemnelych-salu/), kde jsou avizovány i další právě probíhající výstavy. Přímo před budou na řadě panelů lze sledovat projekci a výstavbu i minulost nedalekého Negrelliho viaduktu, v hlavní budově jsou k vidění kromě stálých expozic i výstavy Wiehlova mříž (do 30.4.2016), Těšnovské nádraží – 30 let od demolice/140 let od výstavby a Sametová revoluce v plakátech.