Povinné ručení 2016: bilance a budoucnost

Česká asociace pojišťoven (ČAP) a Česká kancelář pojistitelů (ČKP) informovaly média o aktuální situaci v oblasti nejrozšířenějšího pojistného produktu – povinném ručení. Bilance je pro pojišťovny záporná ve výši dvou miliard ročně!

Z toho vyplývá, že by se mělo a mohlo zdražovat.  Podobné výsledky a podobné varování vyslovili zástupci ČKP a ČAP již v minulých letech, zejména po tom, když vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (NOZ) a výrazně stouply úhrady za zdravotní následky nehod. „ Průměrná cena povinného ručení dosahuje cca 2800 Kč, což je stejná částka, jako v minulém roce,“ uvedl však ředitel ČAP a ČKP Jan Matoušek. Ostrý konkurenční boj mezi pojišťovnami totiž omezuje růst pojištění. Předepsané pojistné v povinném ručení dosahovalo v roce 2009 téměř 24 miliard, v letech 2012 a 2013 to bylo mírně nad 19 miliard, letos má dosáhnout hranice 21 miliard. Odhadovaná ztráta pojišťoven z povinného ručení dosáhla loni 10 % (náklady překročily přijaté pojistné o dvě miliardy), letos to bude obdobné (cca 9%).

Kamiony a mladí řidiči

Pojišťovny provedly analýzu a ta ukázala, že největší rozdíl mezi výší vybraného pojištění a škodami je u tahačů návěsů (průměr na vozidlo 2012/37 558, 2015/45 595 Kč) a také mladých řidičů od 18 do 30 let (2012/3877, 2015/4634 Kč). V obou případech přes výrazný růst průměrných částek vybíraných na povinném ručení jsou tyto kategorie v mínusu.

Pojišťovny řeší každoročně cca 250 000 – 260 000 škod z povinného ručení, z toho je počet škod se zdravotními následky kolem 11 000. Náklady na odškodnění stoupají -, přičemž nejvýraznější je to u škod na zdraví.  Na výši pojistného nemá vliv jen růst výdajů pojišťoven na odškodnění, ale také povinné odvody do Fondu zábrany škod a hasičům, což představuje 3 % z vybrané částky (cca 600 milionů korun). Navíc je to také povinnost plnit fond na úhradu škod způsobených nepojištěnými řidiči, kteří způsobí ročně 2500-3000 škod. Ročně se na jejich úhradu vydá cca 250 milionů, přičemž pojišťovny zpět dostanou přibližně 30 % z těchto úhrad. Některé škody jsou do milionových částek!

Rozdíly podle regionů

Pojišťovny také analyzovaly, odkud jsou viníci škod a jak vysoké škody způsobují viníci v jednotlivých regionech. Neudiví, že vyšší škodní frekvenci (počet nehod na 10 000 registrovaných automobilů) mají větší města (Praha, Brno, Ostrava), kde samozřejmě jezdí i hodně řidičů i jiných regionů.  Mezi „nebezpečné“ regiony pak patří zejména severní Čechy (okresy Ústí nad Labem, Děčín a Jablonec), vysoké škody způsobují řidiči z regionů Litoměřice, Mělník a Trutnov. V případě četnosti to může být dáno i zahraničními řidiči v příhraničních oblastech, možná hraje roli i vyšší nadmořská výška a vyšší nebezpečí nehod v zimě. Ohledně „drahých“ regionů vysvětlení pro oblast Litoměřicko-Mělnicko není, a to se počítají jen škody na majetku (zdravotní škody by mohly jednou „drahou“ nehodou ovlivnit statistiku.

Úspěšná linka 1224

Radost mohou mít pojišťovny a ČAP a ČKP z úspěšného projektu Linky pomoci řidičům 1224, která byla zavedena v listopadu 2014 a v polovině roku 2015 po skončení ověřovacího provozu začala být mediálně propagována. V té době dosahoval počet hovorů měsíčně cca 2000 hovorů, v říjnu 2016 se blížil měsíční údaj k číslu 13 000. V říjnu volalo denně v průměru 408 řidičů. Nejvíce hovorů za jediný den bylo 3. října tohoto roku – 535. Cílem Linky pomoci řidičů je kromě redukce sekundárních nehod tím, že se urychlí odstraňování nepojízdných vozidel ze silnic po nehodě, také pomoc motoristů proti tzv. „lovcům nehod“. V neposlední řadě tím, že z této linky je motorista přesměrován zpravidla na svou vlastní pojišťovnu, mají řidiči i méně potíží při likvidaci pojistných událostí.