NTM také v Plasech

Národní technické muzeum zahájilo první sezonu Centra stavitelského dědictví v Plasích. NTM tak rozšířilo své působení mimo Prahu. Přístupné bude letos až do listopadu.

Nově opravený hospodářský areál památkově hodnotného plaského klášte­ra, kde Národní technické muzeum na podzim 2015 dokončilo Centrum stavitelského dědictví Plasy a atraktivní formou představuje  stavební historii a tradiční sta­vitelství od středověku do současnosti, lze navštěvovat již od 13. března 2016. Plné vstupné je 50 Kč, snížené 30 Kč.

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr uvedl: „Otevření Centra stavitelského dědictví v areálu mimořádně cenného kláštera v Plasích znamená pro Národní technické muzeum rozšíření expozičních prostor mimo Prahu a mimořádnou možnost představit historii stavitelství jednak v expozici, která je rozdělena podle jednotlivých etap stavby budovy, a dále v hospodářském dvoře, kde je možné si vyzkoušet historické technologie, které se dnes již zapomínají a které se dnes řeší průmyslově, např. zpracování vápna nebo práci v kovárně.

Stálá Expozice stavitelství se nachází v budově bývalého pivovaru a prezentovány jsou zde materiály, kon­strukce a stavební prvky z různých historických období – rozmanité typy cihel, omítek, dveře, okna, krovy. Část expozice je věnována soudobé architektuře – osobnosti a dílu architekta Jana Kaplického. V objektu bý­valého mlýna se konají krátkodobé výstavy, v současnosti je zde umístěna výstava Calcarius čili vápeník, zaměřená na tradiční způsoby zpracování vápna. V členitém areálu hospodářského dvora je možné zažít práci v tesařské dílně, vyzkoušet si zručnost kováře, nebo se zúčastnit výpalu. Pořádají se zde programy pro různé stupně škol i setkávání odborné veřejnosti.

Národní technické muzeum převzalo budovy bývalého hospodářského zázemí kláštera v Plasích do své správy v roce 2008 ve značně zchátralém stavu. V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti intervence 5.1. – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví realizovalo NTM ve dvou fázích obnovu hospodářského areálu – v první fázi od roku 2012 budovy bývalého pivovaru, sladovny a mlýna a v druhé fázi od roku 2014 obnovu hospodářského dvora. Celkové náklady projektu přesáhly 337 milionů Kč.

V hlavní budově NTM v Praze na Letné se kromě stálých expozic koná každoročně řada tematických výstav. NTM připravuje železniční expozici v areálu Masarykova nádraží. Exponáty má z části umístěny dočasně v bývalém depu v Chomutově, které dvakrát ročně zpřístupňuje veřejnosti.

Otevírací doba CSD Plasy NTM pro rok 2016:

3. března až 24. dubna 2016 otevírací doba sobota a neděle (včetně svátků) 10.00-17.00

4. dubna až 2. října 2016 otevírací doba úterý až neděle (včetně svátků) 10.00-18.00

5. října až 27. listopadu 2016 otevírací doba sobota a neděle (včetně svátků) 10.00-17.00