Císaře Franze Josefa I. vystřídá opět kvarteto výstav: Rok Marie Terezie

Před třemi sty roky, v květnu roku 1717, se narodila císařovna Marie Terezie. Její výročí bude provázet podobná série výstav jako letošní 100. výročí úmrtí Františka Josefa I.

Slavná císařovna významně ovlivnila budoucnost Rakouského císařství v mnoha směrech. Do dějin nevstoupila jen svou sňatkovou politikou spojenou s jejími 16 potomky (10 se dožilo dospělosti), ale také jako silná panovnice (první habsburská císařovna) a reformátorka.

Poznat Marii Terezii a její život bude možné od poloviny března 2017 na čtyřech různých výstavách ve Vídni a zámcích Hof a Niederweiden (55 km od Vídně směrem na Bratislavu).

Expozice na rozlehlém zámku Hof (https://www.schlosshof.at/) bude zaměřena na zahraniční politiku císařovny a ponese název Spojenci a nepřátelé. Schloss Hof navíc stojí za návštěvu již sám o sobě, zdejší 50 hektarový areál zaujme interiéry připomínajícími dobu kdy patřil princi Evženu Savojskému, ale např. také úžasnými barokními zahradami.

Schloss Hof ©

Výstava na nedalekém loveckém zámečku Niederweiden (https://www.schlosshof.at/), vzdáleném jen tři kilometry od Hofu, bude patřit mezi nejpřitažlivější: její téma je tereziánské Modernizace a reformy. Připomeňme si, že Marie Terezie mj. provedla školskou reformu (povinná školní docházka), byly vytvořeny tereziánské katastry (soupisy půdy, domů, obyvatel), centralizována a profesionalizována státní správa i sjednoceno trestní právo (mj. zákaz mučení). Ačkoliv bude možné navštívit obě expozice zvlášť, výhodnější bude volba společné vstupenky. Pro dospělé byla stanovena cena vstupenky pro Hof na 13 a Niederweiden 9,50 euro, společný lístek přijde na výhodnějších 16 euro.

Schloss Niederweiden ©

Vídeňské expozice

Další dvě výstavy k výročí Marie Terezie byly umístěny do zajímavých muzeí ve Vídni, takže kromě samotných expozic bude možné poznat další historické poklady.

Muzeum císařských kočárů (Kaiserliche Wagenburg Wien) http://www.kaiserliche-wagenburg.at/ má sbírku ze zlaté doby kočárů, které byly skutečně přepychovými povozy a připomene i tehdy používané oblečení. Výstava tu bude na téma Ženská síla a životní elán, zatímco v Muzeu nábytku (v centru města nedaleko obchodní ulice Mariahilfer Strasse) http://www.hofmobiliendepot.at/ bude výstava na téma Rodina a dědictví (rodinné zázemí, osudy jednotlivých dětí, sňatková politika, co je pravdy na různých mýtech o Marii Terezii). Samozřejmě zajímavá je i návštěva samotného muzea, které má ve sbírce inventář Dvorního depozitáře nábytku, který se vyvinul Dvorní inspekce nábytku, založené v roce 1747 samotnou Marií Terezií.

Vstupné do těchto vídeňských expozic je pro dospělé stanoveno (pro každou zvlášť) na 9,50 euro, přičemž společný lístek zatím vytvořen nebyl. Děti mají na všechny výstavy levnější vstupy, a existují i slevy (studenti 19-25, senioři 60+, skupiny).  Zlevněná společná vstupenka pro Hof a Niederweiden přijde na 14,40, dětský lístek přijde na 10 euro. Zajímavé zvýhodnění mají děti a mládež do 18 let na vstup na výstavu do Muzea císařských kočárů. Nic neplatí, mají prohlídku zdarma.

Jubilejní rok Marie Terezie umožňuje poznat císařovnu, která svou vládou a reformami výrazně zasáhla i do vývoje českých zemí. Její osvícenský přístup, který se však netýkal oblasti náboženství, do jisté míry vytvořil podhoubí pro pozdější české národní obrození. Například tím, že výuka v triviálních školách na venkově i městech probíhala i česky.